Kuinka musiikkiterapiaan?

Musiikkiterapiaan tarvitaan lääkärin lähete. Kela korvaa musiikkiterapiaa vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena sekä kuntoutuspsykoterapiana 16–25 vuotiaille. Muita maksajatahoja voivat olla esimerkiksi sosiaalitoimistot, vakuutusyhtiöt tai sairaanhoitopiiri. Musiikkiterapiaan voi tulla myös omakustanteisesti. Tällöin lääkärin lausuntoa ei tarvita. Lisätietoa saat ottamalla yhteyttä terapeuttiin.

Musiikkiterapia Kelan korvaamana:

Kuntoutuspsykoterapia (16–25 v.)

Kuntoutuspsykoterapia-asiakkaita otan vastaan toimitilallani osoitteessa Suksitehtaankatu 2, 04420 Järvenpää. Kelan korvauksen jälkeen asiakkaalle jää maksettavaksi omavastuuosuus.

Vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Toteutan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen sekä toimitilallani että asiakkaan arkiympäristössä. Arkiympäristö tarkoittaa yleensä kuntoutujan koulua, kotia tai esimerkiksi työtoimintaa. Kela korvaa koko terapian kustannukset.

Linkit Kelan sivuille:

https://www.kela.fi/vaativa-laakinnallinen-kuntoutus

https://www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia

Esimerkkipolku musiikkiterapiaan:

Lääkärin lähete

Jotta musiikkiterapialle saadaan maksaja, tarvitaan lääkärin lähete.

Arviointi

Arviontijaksolla kartoitetaan musiikkiterapian soveltuvuutta.

Maksusitoumus

Maksajana voi toimia esimerkiksi Kela, sairaanhoitopiiri tai vakuutusyhtiö.

Terapia alkaa

Terapia aloitetaan yhdessä sovittuna ajankohtana lähetteen osoittamalla tiheydellä.