top of page

Musiikkiterapia

Pähkinänkuoressa

Musiikkiterapia on vaikuttavaksi todettu kuntoutusmuoto, jossa musiikkia käytetään terapiassa välineenä yksilöllisten tavoitteiden saavuttamisessa. Musiikkiterapian toteuttamiseen vaaditaan musiikkiterapeutin koulutus. Terapia voidaan toteuttaa sekä yksilö- että ryhmämuotoisena. Yleisimpiä asiakasryhmiä ovat mielenterveyskuntoutujat, kehitysvammaiset sekä autismin kirjoon kuuluvat.

Musiikkiterapian menetelmiä

Menetelminä musiikkiterapiassa ovat tyypillisesti soittaminen,

musiikin kuuntelu, laulujen tekeminen sekä keskustelu.

Aiempia musiikillisia taitoja ei tarvita. Musiikkia hyödynnetään terapiassa

esimerkiksi ajatusten konkretisoimiseen, kommunikaation kehittymiseen,

rentoutukseen sekä itseilmaisuun. Musiikki voidaan ajatella ikään kuin

terapian kolmantena elementtinä terapeutin ja asiakkaan lisäksi;

näiden kolmen muodostamista suhteista syntyy terapiaprosessi.

Miksi musiikkiterapia?

Monissa tapauksissa sanat eivät riitä. Monelle musiikin kuuntelu tai soittaminen antaa väylän kanavoida omaa sisäistä maailmaa. Musiikki ymmärtää, musiikki antaa voimaa. Musiikin kautta voidaan luoda yhteys toiseen ihmiseen ja voidaan ilmaista itseään, vaikka omat keinot tähän olisivat rajalliset. Kun musiikki valjastetaan ammattilaisen kanssa käyttöön, ovat mahdollisuudet rajattomat.

Lisätietoa: http://www.musiikkiterapia.net/

_DSC0567 1.jpg
bottom of page